ΤΜΉΜΑΤΑ ΕΝΗΛΊΚΩΝ (ADULT PROGRAMS)

Γενικά Αγγλικά ( General English): Στόχος των προγραμμάτων Γενικών Αγγλικών είναι η βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας σε ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιούν τα αγγλικά στα ταξίδια τους, στην επικοινωνία τους με αγγλόφωνους συνομιλητές ή για να παρακολουθούν ταινίες, να διαβάζουν αγγλόφωνα βιβλία ή εφημερίδες. Επίσης τα τμήματα αυτά είναι και για συγγενείς φοιτητών που σπουδάζουν σε αγγλόφωνες χώρες που πρέπει να τους επισκέπτονται, να μένουν και να συναλλάσσονται με τους ντόπιους. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν εκφράσεις που χρειάζονται στα ξενοδοχεία, εστιατόρια super markets, αεροδρόμιο κλ.

Τα βιβλία, ή ύλη και η μεθοδολογία είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία των εκπαιδευόμενων και  μεταχειρίζονται τις μαθησιακές συνήθειες των ενηλίκων με όσο το δυνατόν δημιουργικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Χρησιμοποιούνται  αυθεντικά videos και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις/συζητήσεις, άρθρα και πολλά άλλα είδη κειμένων της καθημερινής ζωής.

Επιχειρησιακά Αγγλικά (Business English):Στόχος των προγραμμάτων των Επιχειρησιακών Αγγλικών είναι να βελτιώσει το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας που χρειάζονται οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες, επιστήμονες για τις επιχειρησιακές/ επαγγελματικές συναλλαγές τους: Τραπεζικά Αγγλικά, Αγγλικά για τα Ιατρικά Επαγγέλματα, για Δικηγόρους, Μηχανικούς κλπ. Έμφαση δίνεται σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες και κυρίως σε προφορικό λόγο(Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, παρουσιάσεις, συμμετοχή σε meetings) και γραπτό λόγο(e-mails, reports, ακόμη και ιατρικά ή νομικά κείμενα).

Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται είναι γραμμένα ειδικά για Business English Classes από μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους ( Cambridge, Pearson-Longman, McMillan, McGraw-Hill). Χρησιμοποιούνται αυθεντικά videos και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις/συζητήσεις, άρθρα και πολλά άλλα είδη κειμένων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος καθώς και Business Games, που προσομοιώνουν επαγγελματικές περιπτώσεις.